O nama

BIOINFOMACIONI CENTAR BEOGRAD

 

Bioinformacioni centar Beograd sačinjavaju lekari i stručni saradnici iz oblasti medicine, biohemije, molekularne biologije i fizike okupljeni u timu Dr. Asidox Team. Dr. Asidox Team u svom dijagnostičkom i terapijskom radu koristi Asidox protokol koji u osnovi ima dostignuća Biomedicine, grane medicine koja primenjuje zajedničke principe prirodnih nauka u kliničkoj praksi – biologije, hemije i fizike.

Asidox protokol deluje na ustaljene biološke procese i kontrolne sisteme čime se organizmu omogućava da dođe do punih kapaciteta imunološke odbrane, regeneracije tkiva i uspostavljanja fizioloških procesa organizma, isključivo kao celine. Pristupi Asidox protokola su u opsegu delovanja od molekularnih interakcija do fizičko-biohemijskih procesa.

 

 

Dr. Asidox Team