DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKE PROCEDURE APARATA SPECTRUM

Spektrum je dijagnostičko – terapijski aparat koji poseduje najnovije hardversko – softverske bioinformacione tehnologije koje omogućavaju procedure dijagnostike svih organa, fizioloških sistema organizma, njihovog funkcionalnog stanja, ukupnog energetskog stanja organizma i otkrivanja bolesti u najranijoj fazi razvoja kao i terapijske procedure egzogene i endogene biorezonantne terapije.

Selektorska baza uređaja sadrži u sebi 35 374 (trideset pet hiljada trista sedamdeset četiri) markera bolesti, različitih fizioloških i patoloških stanja,  poremećaja, mikroorganizama (parazita, virusa, bakterija) kao i markersku bazu lekovitih preparata i namirnica ishrane.

Primena:

Dijagnostika, lečenje, praćenje efikasnosti terapija i drugih fizičkih i hemijskih procedura, procene specifičnih fizičkih (radnih, sportskih) zahteva, potrebe za unapređenjem i jačanjem mentalnog i psihičkog stanja, analiza celokupnog stanja sportista i sagledavanje niza drugih specifičnosti ispitanika, sofisticirana analiza za svaku nutritivnu materiju prateći najnovije naučne  programe instituta i agencija o hrani kao i Međunarodnog saveta za bezbednost hrane.

Uređaj ima mogućnost prenosa informacionih svojstava bilo kog preperata  (lekova, suplemenata i mnogih drugih aktivnih materija) na čoveka.

Za vreme biorezonantne terapije mogu da se prave (zapisuju) biorezonantni preparati (remedije) u obliku različitih formi aktivnih materija urađeni prema stanju i ličnim energijama čoveka koje ispitanik uzima nakon ili između BRT terapija.

Pregled aparatom Spektrum je neinvazivan i nema nijednu kontraindikaciju u primeni.